۱۳۹۰/۱۰/۱۴

جناب اقای شریعتمداری جنبش سبز سه هزار میلیارد پول نیست که دزدی شود واب از اب هم تکان نخورد

روزنامه کیهان سوزش و ترس جناب اقای شریعتمداری را از فعالیتهای گسترده رضا پهلوی در راستای برقراری اتحاد و یکدست کردن اپوزیسیون بر علیه رژیم جمهوری اسلامی را با دروغ پردازی و عوام فریبی یکبار دیگر بر ضد ایشان نشان داد که در این راه عزم خود را جزم نموده و از تمام نیروهای داخلی و خارج از کشور خود برای کمرنگ کردن فعالیتهای ضد رژیم ولایت فقیه که توسط رضا پهلوی صورت میگیرد، استفاده میکند.
اینکه  کیهان شریعتمداری در مقاله ای  برای چندمین بار به رضا پهلوی تاخته و سعی بر این دارد که طرفداران واقعی جنبش سبز چه در داخل و خارج را با ذهنیتی مواجع کند که رضا پهلوی قصد تصرف جنبش سبز را دارد.
اما سئوال از اقای شریعتمداری این است که ایا دفاع از حقوق انسانی اقایان موسوی و کروبی را تصرف جنبش سبز مینامید یا اینکه برخورد شدید ، سرکوب و کشتار و زندانی کردن و حمله به کوی دانشگاه را تصرف باید نامید؟
شما با کشتن و ریختن خون جوانان مملکت در وقایع بعد از انتخابات تا چندین روز خفه خون گرفته بودید و بعد هم در مقاله های متعدد این کشتار و دستگیریها را تایید میکردید به گونه ای قصد تصرف این جنبش را داشته اید و یا به زبان عامیانه تر بگویم اینکه قصد نابود کردن ان را داشته اید.
مردم ایران باهوش تر از ان هستند که با مقاله های معروف به کیهان شریعتمداری از ادامه راه  و هدف جنبش سبز کوتاه ایند و اینکه رضا پهلوی در این راه فقط  ارمانهای جنبش سبز را زنده نگه داشته و اتفاقا تمام تلاش ایشان به این ختم میشود که تو و همفکرانت در بیت رهبری نتوانید در قلب این جنبش راه پیدا کنید و در مقابل شما تسلیم نشوند.
اقای شریعتمداری معمولا تا دزد نباشی دیگران را دزد نخواهی دید.جنبش سبز فریاد و حرکتاعتراضی مردم ستمدیده ایران است که بعد از 32 سال حکومت امام زمانی و ولایت فقیه به تنگ امده اند و مقابل تو و همدستانت ایستادگی کردند تا کشورشان را از اشغال شما دزدان جان و مال و ناموس انها در اورند و در این راه رضا پهلوی از همان روزهای اول حمایت خود را از این جنبش اعلام نمود.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر