۱۳۹۰/۱۰/۱۸

آیا سوء استفاده از نام مصدق و نامه هاش در نیم قرن پیش برای پیشبرد اهداف سیاسی امروز منطقی است؟

آقای بنی صدر که ظاهرا از فعال شدن آقای پهلوی به هیچ عنوان خوشحال نیست و چند روز پیش با انتشار اتهاماتی بسیار سنگین و به کلی بی اساس و بی سند آقای پهلوی را به دست نشاندگی متهم کرده بود و با واکنش فعالین سیاسی مواجه شد ٫ ظاهرا برنامه خود را عوض کرده است. بدون هیچ مناسبتی ٫ ایشان در جواب این اعتراضات ٫ ناگهان نامه ای را بیرون کشیده و منتشر کرده از مصدق . ظاهرا استراتژی جدید ایشان ٫ این است که چون مستقیما نمی تواند به آقای پهلوی حمله کند ٫ با تمام قوا به حکومت سابق حمله می کند تا بتواند بدون تبعات منفی به خیال خودش ٫ آقای پهلوی که در حکومت سابق هیچ نقشی نداشته است را زیر سوال ببرد و بدین گونه اهداف سیاسی امروزش که همانا خاموش کردن آقای رضا پهلوی را به پیش ببرد. به همین مناسبت ٫ در ظرف چند روز گذشته ٫ ناگهان رژیم فعلی ایران را از یاد برده ٫ و تمام هم و عم اش را بر کوباندن رژیم پهلوی گذاشته است که ۳۳ سال حاکم نیست! از جمله این موارد پیدا شدن نامه ای است که تاریخ آن مربوط به ۴۹ سال پیش است. مسلما هر کسی به تصادف جالب توجه تاریخ پیدا شدن این نامه ۴۹ سال پیش اتهامات بسیار سنگین آقای بنی صدر به آقای پهلوی در ۶ روز پیش و واکنشها باید دقت کند . 

سوال اینجاست٫ که اقای مصدق که رضا پهلوی او را مردی سخت وطن پرست می داند٫ آیا راضی به سوء استفاده ابزاری از نامه هایش در ۴۹ سال بعد برای پیشبرد اهداف یک دسته و گروه خاص سیاسی که خود را مصدقی می دانند بوده است یا خیر؟ مسلما نه مناسبتی در کار است و نه این تصادف می تواند به سادگی یک تصادف باشد. 

جالب اینجاست که سایت انقلاب اسلامی آقای بنی صدر ٫ به روزهای انقلاب اسلامی بازگشته و بیشتر مطالب سایت در نقد و تقبیح رژیم پهلوی است تا رژیم جمهوری اسلامی ! 

آیا اساسا این نامه ها و تاریخ پیدا شدن این مطالب ٫ مساله روز ایران و ایرانیان است؟ آیا اگر مصدق عزیز زنده بود٫ اجازه می داد تفرقه افکنان ٫ از نام و عنوان او اینچنین سوء استفاده کنند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر