۱۳۹۱/۰۵/۳۰

تلاش ۸ ماهه رضا پهلوی برای محاکمه علی خامنه ای


رضا پهلوی نزدیک به ۱۰ ماه پیش، در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۱ فراخوانی را برای یک اقدام عملی جهت آزادی زندانیان سیاسی منتشر کرد که پس از دریافت نزدیک به ۲۰۰۰ پیام از کنشگران، فعالین حقوق بشر و حقوقدانان، ایراد طرح دعوی حقوقی علیه خامنه ای به جرم جنایت علیه بشریت از طریق تهیه و ارجاع گزارش ۴۴ صفحه ای حقوقی در مورد وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران به شورای امنیت جهت ارجاع به دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن آغاز تحقیقات دادستان، در دستور کار قرار گرفت.
رضا پهلوی رسما شروع طرح شکایت از خامنه ای را در کنفرانس پاریس ۸ ماه پیش در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱ آغاز نمود و گزارش ۴۴ صفحه ای حقوقی با مستندات تهیه شده توسط تیم حقوقی شامل وکیل مجرب فرانسوی ایشان در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ به روسای ۱۵ کشور عضو شورای امنیت، نمایندگان دائم آنها، شورای حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل ارسال گردید.
گزارش ۴۴ صفحه ای حقوقی پیوست نامه رضا پهلوی:
http://www.rezapahlavi.org/media/related/articles/225.pdf
نامه رضا پهلوی به روسای کشور های عضو شورای امنیت:
http://www.rezapahlavi.org/details_article.php?article=564&page=2
ایرانیان فارغ از جنسیت، عقاید سیاسی، مذهبی، قومیت و گویش، حقوق بنیادین بشر شان توسط حکومت ارتجاعی و استبدادی جمهوری اسلامی نقض می‌شود و وقت آن فرا رسیده است که دشمن مشترک‌مان، یعنی ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران را یک بار برای همیشه به دست عدالت بسپاریم. این طرح شکایت نیاز به ایجاد فشار سیاسی از طریق لابی گسترده در کشورهای عضو شورای امنیت مخصوصا امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، پرتقال و کلمبیا دارد
هم میهنان، از شما تقاضا داریم تا با نمایندگان مجلس، سیاستمداران و وزرای
دولت مربوطه خویش [ترجیحا عضو شورای امنیت] برای قید این گزارش حقوقی
در دستور کار شورای امنیت تماس بگیرید از آنجا که تصمیم گیری در مسائل
اساسی در شورای امنیت سازمان ملل نیاز به ۹ رای دارد، بنابراین حمایت دولت
[ محل اقامت شما ] با رای دادن به این دستور کار [گزارش حقوقی] کاملا حیاتی
است تا در نتیجه با ارجاع وضعیت وخیم [ و بحرانی حقوق بشر] در ایران به
دیوان کیفری بین المللی، علی خامنه ای و هر ناقض عمده دیگر حقوق بشر
در ایران برای جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شود. لطفا صدای
مظلومان بی صدا باشید!