۱۳۹۰/۱۰/۱۷

قابل توجه کسانی که محبوبیت شاهزاده را در داخل ایران مخفی میکنند،درد دل دانش اموزان دختر در ایران

در این فیلم که زمان ان مشخص نیست اما ا زمصاحبه دختران مشخص است که مربوط به دوران ریاست جمهوری  اقای خاتمی بوده دختران درد دلهای خود را بیان میکنند و اینکه از هر گونه ازادی اولیه برخوردار نیستند و نارضایتی خود را از حکومت بدون ترس در مقابل دوربین بیان میکنند.
در این میان دختری که به راحتی خواهان بازگشت ولیعهد به ایران است(دقیقه 1:20) و ایشان را تنها شخصی معرفی میکنند که میتواند ان ازادی های اولیه انسانی را برای او و جوانان همنوع خودش فراهم کند.


باها به این مطلب اشاره کرده ایم که در داخل ایران خیلی از مردم ارزوی بازگشت ولیعهد را دارند، اما ایا این رژیم با برخورد و ترس و وحشتی که در بین مردم در این مدت ایجاد کرد ایا این فرصت و توانایی را به جوانان داده است که بتوانند به صورت گسترده نام او را صدا کنند و خواهان بازگشت رضا پهلوی به ایران باشند؟
بدون تعارف همگان به خوبی میدانیم رضا پهلوی یکی از چهره های مورد قبول مردم داخل است اما ترسی که از حمایت روشن و مستقیم از ایشان وجود دارد کمی شرایط را سخت کرده،با این حال باید به این موضوع هم پرداخت که رژیم جمهوری اسلامی تمام راههای ارتباطی با داخل ایران را بسیار محدود کرده و مردم داخل از یک فقر و بحران خبری رنج می برند که باید به جامعه جهانی گوش زد کنیم که به جای بر افروختن اتش جنگ و هزینه های میلیاردی و خرابی های جنگ پرهیز کنند و با کمترین هزینه امکانات دسترسی به اخبار صحیح را در اختیار مردم قرار دهند.اینکه در اکثر کشورها درچندین سال اخیربه وضوع نشان داده است که  اینترنت تاثیر گذار ترین بخش دربه وجود امدن انقلابها و براندازی رژیمهای دیکتاتور بوده شکی نیست و باید به سمت ان پیش رفت و مردم ایران را از این فقر خبری نجات داد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر