۱۳۹۰/۰۶/۰۲

مدال ارتش امریکا در سال 1992 با نام "خلیج فارس"


مدال ارتش امریکا در سال 1992 با نام خلیج فارس
برای تمام دنيا بفرستيد، تا دنیا بفهمد"خليج فارس هميشه "خليج فارس" بوده و خواهد بود
مدال ارتش امریکا در سال 1992 با نام "خلیج فارس"
مـدال ملـی رزمنـدگـان خلیـج فـارس
ویـژه مـردان و زنـان نیـروهـای مسـلح ایـالات متـحـده
کـه در جنـگ خلیـج فـارس بـه کشـورشـان خـدمـت نـمـودنـد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر