۱۳۹۰/۰۶/۱۷

دیدار موسوی با خانواده و نفی انتخابات اینده در جمهوری اسلامی مهم است یا قیام مردم ارومیه و تبریز ؟اینکه مردم ارومیه و تبریز اتش قیام را بر علیه رژیم شعله ور کردند و چند روزی است که اذری زبانهای کشورمان در خیابانهای ارومیه و تبریز با نیروهای سرکوبگر رژیم در گیر هستند، انها بیش از هر زمانی به اطلاع رسانی و رساندن اخبار مربوطه به دیگر هموطنان خود نیازمند هستند و اینکه در مورد فراخوانی که از دل مردم ارومیه و تبریز به تمامی ایرانیان سراسر جهان اعلام شده بتوانیم به یک هماهنگی برسیم که بتوانیم در راه رسیدن به هدفمان از این موقعیت خوبی که هموطنان اذری ان را به نمایش گذاشته اند.  در طول تاریخ ایران همیشه ثابت شده که در دیار ستار خان و باقر خان شیر مردان و شیرزنانی هستند که به کشور و وطن خود ایران فکر کنند و نخواهند گذاشت که کشورشان ایران این گونه تاراج و غارت شود.اما برای رسیدن به این هدف در برابر این رژیم فاشیست اخوندی نیاز به کمک دیگر هموطنان خود چه در داخل و خارج از ایران دارند.حال چگونه میشود که یکباره میر حسین موسوی را به دیدار خانواده میفرستند و پیامی از ایشان مخابره میشود که تمام رسانه های صوتی و تصویری و نوشتاری را معطوف خود میکند؟
ایا مگر در این موقعیت حساس ما نیاز به ارسال پیام از جانب اقای موسوی برای شرکت در انتخابات داریم که ان را الم عثمان کردید؟
این ملت که هر گاه از هزینه ای که پرداخت میکند،میخواهد نتیجه بگیرد مردم را سرگرم و مشغول مواردی میکنند که نه اینکه مربوط نیست بلکه میتواند مانند زهر برای جنبش و قیام این ملت باشد.
مشکل در حال حاضر در ارومیه و تبریز حضور در انتخابات اینده نیست.ایا باید به انتخابات رژیم فاشیست فکر کرد؟ 
سالهاست که مردم در داخل ایران و فعالین سیاسی در خارج از ایران خود را همیشه با شرایط داخل ایران وقف داده اند یعنی هر نوع ایده و گفتاری که از برخی اصلاح طلبان به رسانه ها ارسال میشود ،را الگو قرار داده اند و این تک صدایی باعث زوال و عقب نشینی در مقابل رژیم و انفعال شده است.ایا وقت ان نیست بعد از سالها اطمینان که عمر امثال من جوان  و هم نسلهای من در بهترین دوران زندگی به خاطر بازیهای سیاسی و تغییر نفرات و در دست گرفتن قدرت در بین افراد داخل رژیم به یغما رفته است را تغییر دهیم؟ ایا وقت ان نیست که خواسته های خود را خود طلب کنیم و اینقدر از کسانی که راهرو خمینی جلاد هستند دوری نماییم؟
حال اینکه چرا و چگونه در این شرایط حساس باز هم باید در مورد انتخابات سال اینده تبلیغات شود و اینکه در این شرایط حساس نتوانیم هموطنان اذری زبانمان را حمایت کنیم بهتر است که در همان بی خبری بمانیم. چگونه اقای موسوی هیچ پیامی برای این قیام و درگیری مردم ارومیه و تبریز ندارد؟ ایا این احتمال وجود ندارد که درگیریهای ارومیه و تبریزاستارت و شروع یک قیام فراگیر، به سراسر ایران  شود؟ و اینکه این رژیم نابود و سرنگون گردد و دیگر نیازی به انتخابات نباشد.
ایا اینکه باز هم باید ملت اسیر بازیهای انتخاباتی و اینکه کدام کاندیدا بعد از انتخابات میخواهد انتن ماهواره را ازاد اعلام کند و اینکه قرار است ورود خانمها به استادیومها ازاد اعلام گردد؟!!!
متاسفانه در این شرایط حساس امیدوارم که همگی باهوش باشند،انهایی که خواهان سرنگونی نظام ولایت فقیه هستند خود را در راستای این بازیهای تبلیغاتی رژیم قرار ندهند.
و در اخر ما هم امیدواریم که جناب اقای موسوی از حبس خانگی ازاد شوند و دیدار ایشان با خانواده، اینگونه در این شرایط حساس که نیازمند حمایت همه جانبه از مردم ارومیه و تبریز هستیم،وارد حاشیه نکند و اصل خبر رسانی را معطوف به قیام اذری زبانان کشورمان کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر