۱۳۹۰/۰۵/۰۵

پدر من شاه ایران بود که اینگونه در غربت با شکوه و عظمت به خاک سپرده شد

نه اینکه او پادشاه ایران بود بلکه دوست تمام جهان بود،اما هیچکس چشم دیدن قدرت و عظمت شاه ایران و کشور قدرتمند ایران که به سوی پیشرفتی چشمگیر در همه عرصه ها میرفت را نداشت و این شد که شاه را مجبور به ترک کشورش،خاکش،وطنش کردند که اینگونه در غربت سر به بالین خاک نهد.

پدر من این شاه بزرگ است که برای پیکر او اینچنین اهمیت و ارزش قائلند نه یک مشت اخوند و ملا که بوی تعفن نفرت ،جنایت،و غارت از سر و پای انها  می بارد.
پدر من شاه ایران است که وطنش ایران را از هر چیز دیگری بیشتر دوست داشت خاکی که به دستان پدرش رضا شاه کبیر اباد شده بود و به روی ارمانهایی قدم می گذاشت که سالها ایرانیها  در انتظار ان بودند.
پدر من این پیکر پیچیده در پرچم ایران است که صدای مردم خود را شنید اما مردم ایران با بی مهری به او پشت کردند.
شاه ایران در غربت چشم از دنیا بست.
اما نسل من ،نسل جوان ایران یاد او را زنده نگه میدارد و برای باز پس گیری وطنمان از دست استعمارگران و غارتگران رژیم جمهوری اسلامی ،در کنار یادگارش شاهزاده رضا پهلوی تا اخرین نفس مبارزه خواهیم کرد و تمامی کسانی که دست در دست و لابی گر رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی و نئو خمینیست هستند را محکوم به خاک و خون کشیدن مردم ایران توسط این رژیم میدانیم.
دیدن این تصاویر نشان از بزرگی و شکوه شاه ایران برای مردم کشور دیگری که خود دارای تمدنی دیرینه است دارد.انور سادات رییس جمهور مصر که به محمد رضا شاه فقید وفادار ماند و اینگونه پیکر او را با عظمت و شکوه به خاک سپردند.او همیشه شاه فقید ایران را برادر محبوب خود، و خمینی را یک بیمار روانی  می نامید.
روحش شاد و یادش گرامی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر