۱۳۹۰/۰۴/۱۵

رهبران داخل ایران این جوانان گمنام هستند نه ملا و کسانی که در رکاب خمینی بودند


جوانان یاسوج در حمایت از مجسمه آریو برزن گرد آن حلقه زدند، در این تصویر جوانان شیر دلی را می بینید که در اطراف مجسمه آریو برزن حلقه زده اند و علیه تخریب آن شعار می دهند.
رهبران ما این جوانان گمنام هستند انها که اصالت خود را فراموش نکردند،انهایی که برای ایرانی بودن و ایرانی ماندن فریاد میزنند و حلقه های اتحاد خود را به مسئولان نظام دیکتاتوری دینی جمهوری اسلامی نشان میدهند. به انهایی که حتی در خارج از ایران برای نظام اسلامی و دینی جمهوری اسلامی تبلیغ میکنند و خواهان اصلاح حکومتی هستند که به مجسمه های بی جان هم رحم نمیکند . با توجه به فصای امنیتی و فشار بیش از نیروهای امنیتی این جوانان خطر را به جان خریده و این حرکت سمبلیک را به تصویر کشاندند.
چند روز پیش یک دادستان در شهر یاسوج دستور تخریب این مجسمه را صادر کرده بود که مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از فعالین سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور شده است و این حلقه جوانان یاسوج در واقع اعتراض به این تصمیم است.
بتازگی در بعضی شهرهای ایران، مجسمه های اسب و اسب سوار را بزیر کشیده اند. دستگاه قضایی رژیم تا کنون توضیح خاصی هم بابت این تصمیم نداده است. اما دلیل ان بسیار روشن و واضع است.رژیم جمهوری اسلامی با هیچ یک از سنبلهای تاریخ ایران زمین موافق نیست و هر چیزی که نمایی از ایرانی بودن و پارسی بودن ما را ثابت کند از بین خواهد برد.
 اول نوبت اسبهای طلایی و کالسکه زرین ایران باستان در شهر ساری در شمال بود که یک شبه از میدان ورودی شهر کله پا شدند؛ مجسمه های ساخت ایتالیا که ۵۰ سال پیش نصب شده بود. حالا نوبت مجسمه آریوبرزن، سردار ایرانی، رسیده که قرار است از میدانی به همین نام در شهرستان یاسوج در جنوب غربی ایران پایین آورده شود.
تعداد شانزده مجسمه اسب برنزی همراه با ارابه و سوار که نمادی از آرش کماندارمحسوب می شد ،از سال 1354در میدان ولیعهد سابق و میدان امام خمینی کنونی شهر ساری نصب بود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر