۱۳۹۰/۱۲/۰۲

رضا پهلوی: در سایه جدایی دین از حکومت است که آزادی و احترام پیروان همه ادیان حفظ می‌ شود


در دفاع از حقوق انسانی مهدی خزعلی و کشیش یوسف ندرخانی ،رضا پهلوی از هم میهنان خود خواسته که فریاد خود را به گوش جهانیان برسانیم و این مورد را وظیفه هر یک از ایرانیان دانست که از این راه بتوانیم اعتراض خود را به نقض حقوق اولیه زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کنیم، که رژیم جمهوری اسلامی با استفاده از ابزاری به نام دین زندگی انسانها را ساقط میکند و حتی به خاطر عقاید دینی انها از طریق اعدام به ادامه حیات انها خاتمه میدهد.
رضا پهلوی که از بدو وجود جمهوری اسلامی و شروع فعالیتهای سیاسی خود بر علیه حکومت مذهبی ولایت فقیهه،خواهان سرنگونی این نظام بوده و جدایی دین از حکومت را تنها را ه رسیدن به دموکراسی در حکومت اینده ایرانیان دانسته و این مورد را بارها اشاره نموده که تجربه سیاه این حکومت دینی بر همگان ثابت نموده است که برای دستیابی به یک حاکمیت دموکراتیک، در کشورمان ایران، که پیروان ادیان و باورهای گوناگون از دیرگاه در کنار هم همزیستی مسالمت آمیز داشته اند، اصل اساسی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت می باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر