۱۳۹۰/۱۱/۲۵

در رابطه با سالگرد محمد مختاری؛انهایی که در رکاب ولایت فقیهه هستند شرافت خود را هم زیر سئوال بردند


قرار بود مراسم سالگرد محمد مختاری امروز در یکی از مساجد تهران برگزار شود که وزارت اطلاعات به پدر محمد اعلام می کنند که هیچ مجوزی برای برگزاری این مراسم ندارد...
باید به شرافت و انسانیت افرادی که در رکاب ولایت فقیهه خدمت میکنند شک کرد،زیرا کارشان به جایی رسیده که از کشته شدگان جنبش اعتراضی مردم حراس دارد و نکته درد اور این است که یک خانواده برای برگزاری مراسم سالگرد فرزندش باید منتظر مجوز قاتلان فرزند خود باشد.رژیمی که بعد از کشته شدن محمد مختاری سعی بر بسیجی نامیدن او کرد اما موفق به این عمل انزجار اور نشد، زیرا شواهد بسیاری بود که محمد مختاری یکی از چند میلیون جوانی هست که مخالف نظام جمهوری اسلامی هست که هم خود و هم دوستان و هموطنان خود را برای اعتراضهای خیابانی فرا میخواند که نمونه بارز ان فیسبوک محمد مختاری بود.
 محمد مختاری یکی از دو نفری است که در جریان اعتراضات خیابانی 25 بهمن درتهرانکشته شد. برادر محمد مختاری، پس از کشته شدن برادرش در25 بهمن 1389 در مصاحبه ای ،خطاب به نیروهای امنیتی گفت که: درد آور است که حتی تابوت برادرم را هم دزدیده اید...
محمد مختاریها همیشه زنده خواهند ماند و نامشان تا ابد در تاریخ مبارزه با استعمارگران مذهبی و ظالم ترین حکومت ضد ایرانی،نوشته خواهد شد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر