۱۳۹۰/۰۹/۰۴‎1-علیا ماجده المهدی تصویری از بدن عریان خود را در دنیای مجاز منتشر کرد.
2- علیا ماجده المهدی انقلابی در رابطه با مالکیت تن و مبارزه با سانسور را رقم زد.
3- علیا ماجده المهدی دختر شجاعی ست
4- علیا ماجده المهدی های وطنی در حال تکثیر هستند
به عنوان فردی که اعتقادی راسخ به تکثرگرایی و تحمل هر متد، سلیقه و علاقه ای دارم گزاره های بالا را انکار نمی کنم اما در خصوص نتیجه ای که از این گزاره ها به دست میآید با دیده تردید به مثبت یا منفی بودن نتیجه نگاه می کنم.
علیا ماجده المهدی حرکت انقلابی خود را جهت مبارزه با سانسور زنان حال در هر سطحی که باشد و در رویاروی با بنیادگرایی اسلامی انجام داد. هرکسی در هر جایگاهی آزاد است که متدی را برای ابراز آنچه در ذهن دارد را انتخاب کند. بی شک از این دختر جوان انتظار نمیرود با ارائه تحلیل های عمیق و قلم زنی های موثر به بیان عقیده خود بپردازد چرا که شاید توانایی این کار را نداشته باشد اما وقتی به اسم دفاع از مالکیت تن خود که به نظر من یک حق انحصاری و در اختیار خود شخص است، با عرضه ی آن در فضای عمومی این مالکیت محقق شده است؟ آیا اشتراک مالکیت و عمومی کردن، سلب آن نیست؟
با زبان خودمانی ایشان می تواند در حیطه خصوصی خود آنچه را دوست دارد با تن خود انجام دهد دیگر به اشتراک گزاشتن خصوصی ترین عضو از بدنش با تمام مختصات چه انقلابی می خواهد انجام بگیرد؟
بی شک علیا ماجده المهدی دختر شجاعی ست اما اگر شجاعت را به این معنا بگیریم آیا شجاع تر از او پرنو ستار هایی که الی ماشالله عددشان هم کم نبوده، نیستند؟ پس چرا تا حالا کسی از این بندگان خدا حمایت نکرده؟جز اینکه در خلوتگه خود لذتهای مجازی برده اند بدون اینکه کسی احساس همزاد پنداری ای با این بندگان خدا کرده باشد؟
علیا ماجده المهدی های وطنی چه دختر و پسر هم مشاهده شد. آیا کاری که علیای مصری در آستانه انقلاب و دگرگونی مصر کرد، خود جمهور اسلامی به خوبی انجام نداده است؟ پس از 32 سال سختگیری های فرهنگی ومذهبی در مورد زنان و بالاخص آنچه که به مسایل جنسی حتی در کوچگترین سطح آن مربوط می شود دیگر بنا به اصل انکار ناپذیر عمل و عکس العمل افزاد زیادی تابوی پوشیدگی را در حیطه خصوصی خود شکسته اند و میزان پذیرفته شده ان هم در فضای عمومی برای همه جا افتاده است. درست است که محدودیت همراه با اعمال زور هنوز وجود دارد اما فقط کافی ست این تحمیل و اعمال قهریه از بین برود. به نظر من نیازی به تبعیت از علیا ماجده المهدی احساس نمی شود.
حال دوستان گرامی اگر اصرار برا این راه دارند و می خواهند دل جوانان را شاد نمایند بنده پیشنهاد می کنم حداقل نظافت را رعایت کرده بعد در مقابل دوربین قرار بگیرید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر