۱۳۹۱/۰۲/۱۲

اقای لباسچی،ایا ریختن خون هزاران ایرانی توسط رژیم ولایت فقیهه زمان ایجاد کنگره ملی را فراهم ننموده؟


جبهه ملی شاخه امریکا،حسن لباسچی....
در اعلامیه ای که  از طرف جناب اقای حسن لباسچی در یک سری از سایتهای خبری مندرج شده است نکاتی قابل درک نیست که ایشان بهتر است اول مشکلات درون سازمانی خود را حل کنند و سپس اینگونه سعی به تخریب یک جریان سیاسی و مدنی نمایند.جریانی  که راه یکدست و هماهنگ شدن اپوزیسیون مخالف رژیم جمهوری اسلامی را در پیش دارد و قاعدتا فردی و شخصی نیست و یک حرکت ملی  و فراجناهی است. اینکه رضا پهلوی برای تشکیل این کنگره به طور شبانه روز با شرافتمندی تمام  فعالیت میکند و دست یاری به روی همه احزاب و گروهها و سازمانها دراز کرده است، تا بتواند نفرات و گروههای پراکنده اپوزیسیون را مرکزیت بخشد و انها را برای تشکیل یک شورایی واحد در مقابل نظام استعمار گر جمهوری اسلامی بسیج کند،شکی نیست اما به این معنا نیست که تمامیت وجود این شورا را به نام رضا پهلوی بخوانید زیرا همه گروهها و احزاب و اشخاصی که تا به امروز به این شورا پیوستند(حتی به گفته خودتان،دوستان شما در شاخه اروپا) به گونه ای در شکل گرفتن اتحاد اپوزیسیون نقش خواهند داشت و مسئولیتی بر دوش انها خواهد بود که فردای ازادی ایران همگان به ان خواهند بالید.این شورا برای این به اتحاد خواهد رسید که بتواند زمینه ساز حق رای و انتخاباتی ازاد برای ملت ایران باشد و هدفی جز ایجاد دموکراسی ، رعایت حقوق بشر ،جدایی دین از سیاست و رعایت حقوق زنان را در بر نخواهد داشت.اینکه دوستان ملی مذهبی به قول شما در اروپا به این نتیجه رسیده اند که برای احقاق حقوق اولیه هموطنانشان فراجناهی عمل کنند و  شرافت خود را به رخ ملت ایران بکشند باید مورد انتقاد شما و امثال شما قرار گیرند؟
شما چه چیزی را تکذیب میکنید اقای لباسچی؟ اینکه دوستان واقعا ملی مذهبی شما دست خود را برای ایجاد این شورا در دست رضا پهلوی و دیگر احزاب و گروههای موجود در این مسیر قرار داده اند و چرا که هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است؟
امیدوارم نظرات شخصی و خصومت و کینه را فدای ازادی و حقوق اولیه و انسانی مردم ایران نکنید و این را اویزه گوش خود کنید رضا پهلوی در هیچ جریان سیاسی قبل از اشوب 1357 نقشی نداشته و اینکه تا به امروز هم هیچ چیز جز ازادی میهن و هم میهنانمان  از چنگال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران،ان را ارام ، ساکت و راضی نخواهد کرد.

در ضمن اقای لباسچی شما چه به راحتی از خون هزاران نفر ایرانی میگذرید که توسط عوامل رژیم ولایت فقیهه ریخته شد و مادارن و خانواده های داغدار ان هنوز هم در غم از دست دادن عزیزانشان هستند. که از به کار امدن این رژیم که نمونه بارز ان را پس از انتخابات 1388 در کف خیابانها مشاهد نمودید و چطور به خود اجازه میدهید که زمان را هنوز نا مناسب برای برکناری این رژیم تشخصی داده اید؟ ایا دوباره باید جنگی صورت گیرد تا هزاران نفر دیگر از هموطنانمان کشته و مجروح و بی خانمان شوند تا زمانش فرا رسد و به کشور به سوی ویرانی و نابودی کشیده شود؟
 اقای لباسچی هرچند که این نام را تا به حال نشنیده بودم اما شما هم خواستهای به نحوی خودی نشان بدهی.خواسته یا ناخواسته در این چند مدت خیلی از لباسچی ها با مخالف نشان دادن خود نسبت به رضا پهلوی و تشکیل کنگره ملی،دنبال محبوبیت و خود شیرینی نزد سردمداران رژیم جمهوری اسلامی و دوستان اصلاح طلب مذهبی و منافع شخصی خود هستند اما فردای ازادی ایران شرافت خود را زیر سئوال خواهند دید که چرا برای نابودی رزیم جمهوری اسلامی و ایجاد اتحاد در بین گروههای اپوزیسیون سنگ اندازی و چوب لای چرخ این حرکت مردمی و میهنی گذاشتند...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر